home renerga ontzorgt het planproces voorbeelden belangrijkste uitgangspunten
 

Belangrijkste uitgangspunten

renerga
 

 

Dit alles binnen de belangrijkste Renerga® uitgangspunten:

  • Bewoner blijft in de woning gedurende het bouwproces
  • Géén huurderving tijdens renovatieperiode
  • Mogelijkheid tot verlenging exploitatietermijn vastgoed
  • Prijzen inclusief kosten architect en constructeur
  • Renerga® ontzorgt: neemt op, ontwerpt, meet in, bereidt vergunningsaanvraag voor en voert uit, controleert en verzorgt nieuwe energielabel
  • Minimale overlast bewoners en wijk
  • Seizoen en weer onafhankelijk
  • Korte voorbereidingstijd en heldere afspraken door menustructuur
  • Minimale bouwtijd door prefab bouwwijze, ook bij uitbreiding plattegrond.
Renerga® - Méér dan duurzaam
 

 

   

 

geveke bouw

 

Realisatie: Sweb