home renerga ontzorgt het planproces voorbeelden belangrijkste uitgangspunten
 

Renerga® - Het planproces

renerga
 

 

Vóór de start van het totale proces zijn alle bepalende factoren in kaart gebracht en doorgesproken. Waarbij over de begeleiding/privacy/veiligheid van bewoners, planpresentatie en communicatie naar de bewoners duidelijke afspraken worden gemaakt.

Renerga® stappenplan in hoofdlijnen

  • De technische staat van de woningen en de ligging worden geïnventariseerd.
  • Aan de hand van de ambitie van de opdrachtgever (Trias Energetica, Programma van Eisen en strategisch voorraadbeheer met exploitatietermijnen) worden de concept plannen globaal uitgewerkt en besproken.
  • Er wordt gezamenlijk een principe planuitwerking gekozen voor het hele plangebied. (Sloop en eventueel vervangende nieuwbouw, doorzetten regulier onderhoud inclusief verbetervoorstellen, verlenging exploitatietermijn.)
  • De plannen worden verder uitgewerkt, in detail doorberekend en besproken met daarbij voorstellen voor extra energiebesparing (al dan niet optioneel), zoals duurzame installaties en aanbrengen van PV panelen.
  • Er wordt een communicatieplan opgesteld: communicatie met bewoners én met buurtbewoners.
  • De uitvoering wordt gecontroleerd met behulp van checklisten.
  • De oplevering vindt plaats inclusief de energielabeling van de woningen. (Opleveringsprotocol / afmelden bij AgentschapNL / labeling)

Voor het totale planproces zijn wij dé partij om met u tot verdere uitwerking te komen.

 

 

renerga geveke

 

 

   

 

geveke bouw

 

Realisatie: Sweb