home renerga ontzorgt het planproces voorbeelden belangrijkste uitgangspunten
 

Renerga® - Ontzorgt

renerga
 

 

Overlast voor de bewoner en de wijk, verhuizing, ontwrichting van de sociale structuur, huurderving, wel/geen rendabele investeringen zijn obstakels die voorkomen bij renovatie op de traditionele manier. Ze veroorzaken een langzamer en moeilijker verloop van het hele revenovatieproces met hoge kosten en een onzekere uitkomst.

Wij geven advies en bieden ondersteuning bij de planvorming, de technische uitvoering, de wet- en regelgeving en de fi nanciële paragrafen. Bovendien voegen wij in deze fasen veel kennis toe op het gebied van energiezuinig renoveren. Dit alles op maat, passend bij de wensen en de behoeften van de opdrachtgever en resulterend in een optimaal wooncomfort voor de bewoners.

In overleg met u wordt een ‘menu’ voor de woningen of zelfs voor de gehele wijk samengesteld dat leidt tot de gewenste kwaliteitsverbetering. Van het verbeteren van de energieprestatie tot een complete ‘make over’ van de woning, waarbij de architectuur (gevels) en de plattegronden kunnen worden aangepast.

Het Renerga®-proces ontzorgt de opdrachtgever. Zijn/haar ambitie is onze ambitie en zo mogelijk leggen wij de lat nog hoger! Samen werken aan een duurzame leefomgeving waar mensen met plezier wonen. Ook begeleiden wij u bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan, zodat de kwaliteit ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

 

 

 

   

 

geveke bouw

 

Realisatie: Sweb