home renerga ontzorgt het planproces voorbeelden belangrijkste uitgangspunten
 

Renerga® - Het totale renovatieproces

renerga
 

 

In de jaren ‘60 en ‘70 zijn overal in Nederland grootschalige woonwijken gerealiseerd met, naar de huidige maatstaven, vooral veel saaie flats en kleine eengezinswoningen met een monotone en verouderde architectuur. Dit staat vaak in schril contract met de huidige behoefte van de bewoners.

Gemeenten en corporaties trekken daarom samen op om de kwaliteit van de leefomgeving van de stad/gemeente en de wijken te waarborgen. Hierin speelt de renovatie van verouderde woningen een grote rol. Dit geeft de wijk naast andere aanpassingen een belangrijke kwaliteitsimpuls.

Renoveren gaat onder andere over het aanpassen van woningen aan de wensen van bewoners. Iedereen verdient een woning die gezond, veilig en comfortabel is en betaalbaar en duurzaam. Ook moet de woning passen binnen het strategisch voorraadbeheer van de corporatie. Aantallen en type woning met doelgroepen, exploitatietijd en verbruikskosten van de woning zijn daarbij belangrijke onderdelen.

 

 

renerga

geveke

renerga

 

 

   

 

geveke bouw

 

Realisatie: Sweb